Struergade 24, 2630 Høje Taastrup

Category: Cases – System

Sammen Står Vi Stærkere: Rekvisitionssystem til Politiet hos Hjemmeværnet

Udfordring: I en verden, hvor sikkerhed og effektivitet er afgørende, stod politiet over for en udfordring: Hvordan kunne de hurtigt og effektivt rekvirere støtte fra Hjemmeværnet i forbindelse med forskellige opgaver, såsom øvelser, cykelløb eller større kriminalsager? Løsning: Rekvisitionssystem til politiet For at adressere denne udfordring blev et nyt rekvisitionssystem udviklet. Systemet tillader politiet at […]

Continue Reading

CRM Relationsdatabase hos Implement Consulting Group

Udfordring: Implement Consulting Group, en førende konsulentvirksomhed, stod over for en udfordring med at håndtere og kategorisere deres professionelle relationer. Med et voksende netværk af klienter og partnere var det afgørende at kunne identificere og prioritere disse relationer effektivt. Derudover var der behov for en mere strømlinet metode til at sende invitationer til forskellige virksomhedsevents. […]

Continue Reading

Billededatabase hos Kereby

Udfordring: Kereby, en fremtrædende aktør inden for ejendomsforvaltning, stod over for behovet for at dokumentere og registrere forskellige aspekter af deres ejendomme, især de sager, der ikke var inkluderet i MoveOn. Med en voksende portefølje af ejendomme og lejemål var der et presserende behov for en centraliseret og mobilvenlig løsning. Løsning: Billededatabase For at imødekomme […]

Continue Reading

Ejendomsdatabase hos Kereby

Udfordring: Kereby, en betroet ejendomsforvalter, stod over for udfordringen med at administrere en omfattende portefølje af ejendomme og boliger. Med en voksende database af lejere, lejemål og tilknyttede dokumenter var der et presserende behov for en centraliseret og effektiv løsning. Løsning: Ejendomsdatabase For at imødekomme denne udfordring blev der introduceret en omfattende ejendomsdatabase. Denne database […]

Continue Reading

Ferie- og fraværskalender hos Kereby

Udfordring: Kereby, en fremtrædende ejendomsforvalter, stod over for en udfordring med at holde styr på medarbejdernes ferie og fravær. Med mange medarbejdere og en kompleks struktur af opgaver og ansvar, var der behov for en løsning, der kunne strømline processen og sikre nøjagtighed i registreringen. Løsning: Ferie- og fraværskalender Som en integreret del af Kerebys […]

Continue Reading

Effektiv Timeregistrering hos CIP

Udfordring: Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) stod over for en udfordring med at håndtere timeregistrering for både timelønnede og fuldtidsmedarbejdere. Med en blanding af forskellige registreringsbehov og en kompleks struktur af projekter, var der behov for en løsning, der kunne strømline processen og sikre nøjagtighed i lønafregningen. Løsning: Timeregistrering CIP introducerede et nyt tidsregistreringsværktøj, der opfyldte […]

Continue Reading

Implement Consulting Group: My Implement: Pipeline- og Projektstyringssystem

Udfordring: Implement Consulting Group stod overfor udfordringer med at styre deres projekt pipeline effektivt. Med en voksende kundebase og en stigende mængde projekter, var der behov for et system, der kunne hjælpe med at matche den tilgængelige kapacitet med de projekter, der skulle bemandes. Løsning: “My Implement” Implement Consulting Group introducerede “My Implement”, et skræddersyet […]

Continue Reading

Implement Consulting Group – Optimeret on- og offboardingplatform

Udfordring: Implement Consulting Group, en stor virksomhed med over 1400 ansatte, stod over for en udfordring med deres on- og offboardingprocesser. Med mange involverede parter og komplekse systemer var processen tidskrævende, fejlbehæftet og ineffektiv. Løsning: For at adressere denne udfordring valgte Implement Consulting Group at samarbejde med Blue Dock for at udvikle en automatiseret On- […]

Continue Reading

Digital Transformation hos Danica Ejendomme i samarbejde med Nørgaard Mikkelsen

Udfordring: Danica Ejendomme, en af Danmarks største ejendomsinvestorer, stod over for en udfordring med at modernisere deres ejendomsplatform. De havde brug for en integreret løsning, der kunne håndtere en bred vifte af funktioner, fra ventelister og ledige lejemål til adviseringer og invitationer til åbent hus. Løsning: På anbefaling fra Newsec valgte Nørgaard Mikkelsen og Danica […]

Continue Reading

Boligportal med venteliste til Newsec

Udfordring: Newsec, en dominerende aktør inden for ejendomsadministration i Nordeuropa, stod over for behovet for at digitalisere og centralisere deres ejendomsplatform. Med en voksende kundebase og en stadig mere kompleks ejendomsverden, var der et presserende behov for en platform, der kunne tilbyde en integreret løsning for både ventelister, ledige lejemål og kundekommunikation. Løsning: For at […]

Continue Reading