Portlr Onboarding / Offboarding

Sæt strøm til jeres onboarding og offboarding processer

Har du brug for at onboarde en ny medarbejder?

 • Ved du hvilket udstyr de skal have udleveret til deres funktion?
 • Hvilke rettigheder skal de have?
 • Hvilke systemer og licenser skal de have adgang til?

Er en medarbejder ved at stoppe I virksomheden?

 • Hvilket udstyr skal de levere tilbage?
 • Hvilke projekter og opgaver har de arbejdet på?
 • Hvilke licenser skal fjernes?
 • Hvilket data skal fjernes for at overholde GDPR?

I mange større virksomheder bliver onboarding og offboarding processen håndteret i excelark, lister og via mails. Dette resulterer ofte i fejl og kræver unødvendigt mange ressourcer både hos IT og HR.

Portlr Onboarding/Offboarding sætter strøm til jeres processer og integrerer med de fleste systemer så brugeroprettelsen sker automatiseret.

Systemet er bindeledet mellem jeres HR system og IT systemer og er et værktøj for både HR og IT.

Portlr Onboarding / Offboarding
Portlr onboarding / offboarding - medarbejder liste

Onboarding / Offboarding af medarbejdere

Løsningen indeholder en række funktionaliteter til at håndtere On- /Offboarding af medarbejdere, blandt andet:

 • Oversigt over medarbejdere som starter og stopper
 • Notifikationer ved medarbejder start og slut
 • Oprettelse af medarbejdere i Active Directory
 • Lukning og genåbning af medarbejdere
 • Tildeling og fjernelse af licenser og rettigheder i blandt andet Office 365
 • Nulstilling af passwords for brugere
 • Afsendelse af velkomstbreve til nye medarbejdere
 • Administration af udleverede “assets”

Og meget meget andet.

Installation og licensering af løsningen

Portlr Onboarding / Offboarding installeres hos jer og tilpasses jeres organisation, jeres processer, jeres design og integrerer jeres systemer.

Systemet tilpasses samtidigt jeres felter og standard værdier.

Portlr Onboarding / Offboarding - assets list

  Få et tilbud på jeres nye løsning fra Blue Dock