OM OS

KONSULENTER ER IKKE BLOT RÅDGIVERE

Da Blue Dock blev stiftet i 2014, var det med et ønske om at gøre tingene anderledes. Som konsulenter var vi trætte af aldrig at kunne få lov til at levere en 100% færdig løsning inden for aftalt budget. Vi mente, det kunne gøres anderledes: Så det var mere fleksibelt for kunden og til en pris, der var fast og samtidig lavere.

Det må forventes, at vi som konsulenter er eksperter, der forstår at afdække kundens behov. Sker dette ikke, når økonomien aftales, er det vores ansvar og ikke kundens.

De fleste konsulenthuse tager 5.000 – 20.000 kr. for en “serviceaftale”, der giver jer adgang til at ringe til supporten. Har I en “vigtig” opgave, som skal prioriteres, tages der ofte dobbelt takst.

Hos Blue Dock koster en serviceaftale 0 kr. Har I en vigtig opgave, kommer I automatisk forrest i køen. Hvis dette ikke er tilfældet forventer vi, at I brokker jer og i sidste ende finder en anden leverandør.

Alt andet virker unaturligt!

Vi håber ikke, det er tilfældigt, at alle de kunder, vi arbejdet for, stadig er kunder hos Blue Dock. Vi mener, det skyldes vores principper:

Henrik og Jesper

Ingen ønsker at betale mere end aftalt fra start

Derfor leverer vi til fast pris – også selv om kunden er blevet klogere og har ændret deres ønsker til funktionalitet og design undervejs. Når dette sker, er det fordi, vi ikke har været gode nok til at afdække behovet inden opstart.

Vi arbejder visuelt fra første møde til endelig leverance

Når vi begynder et samarbejde, vil I ikke modtage hundredevis af sider med tekniske termer og løsningsbeskrivelser, der alligevel ikke giver værdi for jer. Vi tegner jeres løsning i 1:1-forhold, så I kan se præcis hvad I kan forvente.

Vi leverer branchens højeste kvalitet til den bedste pris

Vi er altid 30-50% billigere end vores konkurrenter – også selvom vi arbejder med fast pris, og de arbejder med et estimat, som i 90% af tilfældene ender med at være dobbelt så dyrt.

Årsagen til dette er simpelt. Vi holder vores faste omkostninger minimale.

  • Vi har ikke en stor tungt ledelse, salg eller administrationsteam, som ikke er fakturerbart – Vi har faglige specialister, som alle tjener deres løn. Det administrative er udliciteret til specialister.
  • Vi har ingen høje og faste omkostninger til lokaler. Vi er spredt over hele Danmark og ønsker at være så tæt på vores kunder som muligt. Derfor gemmer vi os ikke på et kontor.

Til gengæld giver vi branchens højeste lønninger til vores konsulenter. Det gør vi som en del af at holde på dem og sikre at I altid møder den samme konsulent. Skulle vores konsulenter en dag ønske at lave noget andet hos en anden virksomhed, har vi ingen klausuler, der gør, at de ikke fortsat kan fortsætte med at arbejde med jer som kunde. Kunden følger konsulenten, hvis kunden ønsker det – det tjener alle bedst.

HVORFOR OS?

Fordi vi garanterer, at vi leverer til den aftalte pris, til den aftalte tid og til den højeste kvalitet. Så enkelt kan det siges.
Vi er på mange måder anderledes, og det i særdeleshed i vores tilgang til projekter, hvor vi har fem overordnede faser:

INTRODUKTION & AFKLARING

TILBUD

UDVIKLING & WORKSHOPS

TEST

LEVERANCE & UNDERVISNING

Introduktion & afklaring:
Dette er på mange måder den vigtigste fase, da vi her fastslår jeres virksomheds ønsker og behov om jeres nye IT-løsning. Dette danner også bund for næste punkt.

Tilbud
I modsætning til andre, giver vi ikke et overslag – vi giver et tilbud. Det tilbud I får, er også præcis den pris, der vil blive faktureret ved levering. Hvis det bliver dyrere, er det fordi vi ikke har kendt jeres ønsker og behov godt nok. Ergo er det vores fejl, og ikke noget I skal betale for.

Udvikling og workshops:
Nu går selve udviklingen i gang, men ikke uden milepæle. For konstant at sikre, at det endelige produkt lever 100% op til jeres forventninger, holder vi adskellige workshops undervejs, hvor I bliver præsenteret for udviklingen i jeres løsning. Meget ofte bliver man klogere undervejs i projektet, og det skal der være plads til, så efter hver workshop kan vi rette til – eller omlægge kurs fuldstændig – hvis I ændrer krav.

Test
Når produktet er endeligt færdig foretager vi tests af løsningen i tæt samarbejde med jeres virksomhed. Såfremt der er udfordringer eller tilpasninger ved jeres applikation, er det natuligvis også noget vi retter – alt sammen uden ekstra beregning.

Levarance og undervisning
Når først I har fået jeres nye løsning, kan der være behov for undervisning, hvilket vi selvfølgelig også leverer. Hvad end det gælder online- eller fysisk undervisning på stedet, er vi til rådighed.

    Få et tilbud på jeres nye løsning fra Blue Dock