Kvalitetssystem til Dansk Standard

Udfordring:

Dansk Standard, som er Danmarks førende standardiseringsorganisation, stod over for en udfordring med at dokumentere alle deres procedurer, processer og håndtere audits og afvigelser på en effektiv og brugervenlig måde.

Løsning

Blue Dock blev valgt som partner til at udvikle en skræddersyet løsning. De leverede et kvalitetssystem bygget i SharePoint Online, som integrerer Power Apps og Power Automate. Dette system gør det muligt for Dansk Standard at skrive alle procedurer og processer ind i SharePoint, hvilket sikrer nem adgang for medarbejdere uanset platform. Med en brugervenlig søgemotor kan medarbejderne hurtigt finde relevante procedurer eller processer.

En central funktion i systemet er evnen til at revidere processer og procedurer løbende. Før en procedure eller proces bliver synlig for alle medarbejdere, skal den godkendes af en procesejer, hvilket sikrer kvaliteten af indholdet. 

Løsningen understøtter også håndtering af audits og afvigelser. Hvis der opstår en afvigelse, kan den registreres og håndteres gennem systemet. Dette giver Dansk Standard et klart overblik over eventuelle afvigelser fundet under interne eller eksterne audits.

En yderligere fordel ved denne løsning er økonomisk effektivitet. Da Dansk Standard allerede havde licenser til SharePoint Online, var der ingen ekstra omkostninger forbundet med implementeringen af systemet, ud over den initiale opsætning.

Konklusion

Blue Dock’s løsning har givet Dansk Standard en effektiv, brugervenlig og økonomisk fordelagtig metode til at håndtere deres procedurer, processer, audits og afvigelser. At Dansk Standard, som definerer standarder for systemer i danske virksomheder, valgte Blue Dock som partner, er et klart kvalitetsstempel for Blue Dock’s ekspertise og løsningens kvalitet.

Hvem er Dansk Standard

Dansk Standard er Danmarks standardiseringsorganisation, der varetager både national og international standardisering. Organisationen blev dannet i 1992 gennem en fusion af Dansk Standardiseringsråd, Dansk Elektroteknisk Komité og Dansk Ingeniørforenings normorganisation. De spiller en central rolle i at definere og vedligeholde standarder, der sikrer kvalitet og ensartethed i forskellige industrier og sektorer i Danmark.