Effektiv styring og kvalitetssikring hos Elmoprint

Udfordring

Elmoprint, en førende virksomhed inden for fremstilling af kvalitetsmaskiner til print/mærkning og etikettering, stod over for en udfordring med at dokumentere deres processer og procedurer, håndtere afvigelser fra interne og eksterne audits, samt effektivt styre deres kontrakter med kunder og leverandører.

Løsning

Blue Dock blev valgt som partner for at udvikle en skræddersyet løsning. De implementerede et system baseret på SharePoint Online, Power Apps og Power Automate, der adresserede Elmoprints behov:

Kvalitetsstyring

Systemet sikrede, at Elmoprints processer og procedurer blev dokumenteret, godkendt af de rette personer og revideret årligt. Ved opdateringer blev relevante medarbejdere informeret, så de altid var opdaterede om korrekte arbejdsprocedurer.

Afvigelses- og Audit Håndtering

Ved interne eller eksterne audits kunne afvigelser nemt registreres i systemet. Elmoprint kunne effektivt håndtere disse afvigelser, sikre løsninger og undgå gentagelser. Systemet indeholdt også en historikfunktion for tidligere håndterede afvigelser.

Kontraktstyring

Elmoprint kunne samle og styre kontrakter med kunder og leverandører. Systemet sikrede, at kontrakter blev opdateret, vedligeholdt og genforhandlet rettidigt. Det hjalp også med at sprede genforhandlinger over året og liste de produkter/services, som en leverandør kunne tilbyde.

Konklusion

Med Blue Docks løsning har Elmoprint opnået en centraliseret og effektiv metode til at styre kvalitet, afvigelser og kontrakter. Ved at udnytte standardfunktionerne i SharePoint, Power Automate og Power Apps har Elmoprint fået en løsning, der er let at administrere, samtidig med at den tilfører stor værdi til virksomhedens daglige drift.

Hvem er Elmoprint

Elmoprint er en virksomhed baseret i Holbæk, der specialiserer sig i fremstilling af kvalitetsmaskiner til print/mærkning og etikettering. Med en lang historie som pionerer i branchen betjener de en række kendte virksomheder, sikrende kvalitetsmærkning på en bred vifte af produkter.