Ferie- og fraværskalender hos Kereby

Udfordring

Kereby, en fremtrædende ejendomsforvalter, stod over for en udfordring med at holde styr på medarbejdernes ferie og fravær. Med mange medarbejdere og en kompleks struktur af opgaver og ansvar, var der behov for en løsning, der kunne strømline processen og sikre nøjagtighed i registreringen.

Løsning: Ferie- og fraværskalender

Som en integreret del af Kerebys intranet, bygget i SharePoint Online, blev der introduceret en ferie- og fraværskalender. Denne kalender gav en komplet oversigt over medarbejdernes ferie og fravær. Både medarbejdere og ledere kunne nemt oprette og godkende ferie eller fravær i systemet.

Når en medarbejder anmodede om ferie, blev anmodningen sendt til deres manager for godkendelse i Zenegy. Efter godkendelse blev ferien automatisk registreret på kalenderen som godkendt fravær. Dette eliminerede behovet for manuel registrering og sikrede nøjagtighed i hele processen. Derudover blev lønafdelingen automatisk informeret om medarbejderens ferie eller fravær, hvilket yderligere strømlinede processen.

Konklusion

Med introduktionen af ferie- og fraværskalenderen har Kereby effektivt løst udfordringerne med at holde styr på medarbejdernes ferie og fravær. Systemet sikrer nøjagtighed, effektivitet og gennemsigtighed i hele processen, hvilket giver både medarbejdere og ledere en problemfri oplevelse.

Hvem er Kereby

Kereby er en ledende aktør inden for ejendomsforvaltning, der fokuserer på vedligeholdelse, renovering og udvikling af de ejendomme, de ejer og forvalter. Med en vision om at tilbyde attraktive boliger og lejemål til deres kunder, har Kereby investeret betydeligt i renovering og vedligeholdelse af boliger. I 2019 alene investerede de cirka 1,2 milliarder kroner i disse bestræbelser. Med en stærk forpligtelse til kvalitet og kundetilfredshed ser Kereby frem til at fortsætte med at levere fremragende boligløsninger nu og i fremtiden.