Ingleby Health & Safety

Ingleby Health & Safety

Ny Health & Safety portal til Ingleby

Ingleby havde behov for at digitalisere processen omkring Health & Safety i deres virksomhed, og fik dermed udviklet et ny digital portal på SharePoint og Office 365.

Der var flere formål med portalen, men det primære var at synliggøre – og dermed kunne reagere hurtigere og mere effektivt – på arbejdsuheld i de farme, de har rundt om i verden. Ved at digitalisere processen, er det blevet meget nemmere for både medarbejdere og ledelse at håndtere eventuelle arbejdsskader, men også at kommunikere best practice og dele viden på tværs af landegrænser.

Såfremt der sker en episode, og der skal optages rapport, kan dette gøres på alle platforme, da løsningen er responsiv. Derudover kan der tilføjes relevante data om episoden og eventuelle billeder, hvis det skulle være tilfældet.

Medarbejdere kan aktivt se informationer og nyheder om fx håndtering af maskiner og procedurer, og ledelsen kan kommunikere både globalt med alle medarbejdere men også lokalt med den enkelte farm. Det giver øget effektivitet og bedre kommunikation.

Løsningen er skræddersyet til virksomheden i SharePoint og Office 365 for blandt andet at sikre en brugervenlig og intuitiv grænseflade.

 

Hvem er Inglyby

Ingleby Farms & Forests er stiftet i 1998 og er vokset til en af verdens førende landbrugsvirksomheder indenfor produktion af højkvalitets fødevarer gennem bæredygtigt landbrug. Virksomheden ejer landbrugsområder i 9 lande fordelt på 4 kontinenter.

  Kontaktieren Sie uns

  Kontaktieren Sie uns für ein gratis Angebot

  Rufen Sie uns an unter

  +45 8853 9800

  Ingleby Health & Safety

  Ingleby Health & Safety

  New Health & Safety portal for Ingleby

  Ingleby needed to digitalize the process around Health & Safety in their company. Therefore, Blue Dock developed a new digital portal on SharePoint and Office 365.

  There were several purposes of the portal, but the primary purpose was to digitalize occipational accidents on the farms around the world, allowing Ingleby to have a faster and more efficient respond. By digizing the process, it has become much easier for both employees and management to handle any occipational accidents that may occur on their farms, but also to communicate best practices and share knowledge across countries.

  If an accident occur, and a report is required, this can be done on every platform as the solution is responsive. In addition, pictures can be added to the case report.

  The employees can see information and news regarding e.g. handling of machines and procedures, and management can communicate globally with all employees, but also with the individual farm. It provides increased efficiency and a better communication

  The solution has been tailored for the company in SharePoint and Office 365 to ensure, among other things, a user-friendly and intuitive interface.

   

  Who is Inglyby

  Ingleby Farms & Forests was founded in 1998 and is now one of the worlds leading agricultural companies in the production of high-quality food through sustainable farming. The company owns agricultural areas in 9 countries spread across 4 continents.

   Contact us

   Contact us for a free offer

   Call us at

   +45 8853 9800

   Ingleby med skræddersyet applikation til Health & Safety

   Ny Health & Safety portal til Ingleby

   Blue Dock har udviklet en skræddersyet applikation til landbrugsvirksomheden Ingleby. Virksomheden havde behov for at digitalisere processen omkring deres Health & Safety-område.

   Der var flere formål med portalen. Det primære var at synliggøre problemet og dermed kunne reagere hurtigere og mere effektivt på arbejdsuheld i de farme, de har rundt omkring i verden. Ved at digitalisere processen, er det blevet meget nemmere for både medarbejdere og ledelse at håndtere eventuelle arbejdsskader. Derudover var det også målet at kunne kommunikere og dele viden på tværs af landegrænser.

   Såfremt der opstår en ulykke/et problem, og der skal skrives en rapport, kan dette gøres på alle platforme, da løsningen er responsiv. Derudover kan der tilføjes relevante data om episoden og eventuelle billeder, hvis det skulle være nødvendigt. Det gør at medarbejderen kan rapportere om ulykken fra det sted, den sker, i tilfælde af at der skal reageres hurtigt eller dokumenteres med billeder.

   Medarbejdere kan aktivt se informationer og nyheder om fx håndtering af maskiner og procedurer. Ledelsen kan kommunikere både globalt med alle medarbejdere, men også lokalt med den enkelte farm. Det giver øget effektivitet og bedre kommunikation. Desuden skal den øgede tilgængelig af håndteringsmanualer sikre færre ulykker og større sikkerhed på arbejdspladsen.

   Løsningen er en skræddersyet applikation til virksomheden i SharePoint og Office 365, hvilket blandt andet skal sikre en brugervenlig og intuitiv grænseflade. Med de to systemer er virksomheden derudover sikret, at deres data ligger trygt gemt, og de sikrer, at de overholder alle GDPR-krav.

   Læs mere om hvordan vi arbejder med specialudviklede applikationer her

   Hvem er Ingleby?

   Ingleby Farms & Forests blev stiftet i 1998 og er vokset til en af verdens førende landbrugsvirksomheder indenfor produktion af højkvalitetsfødevarer gennem bæredygtigt landbrug. Virksomheden ejer landbrugsområder i 9 lande fordelt på 4 kontinenter. Inglebys mål er at lave bæredygtig og sund mad produceret på stabile og gode landbrug.