Kvalitetsstyringssystem til Mille Food baseret på SharePoint

Fødvarevirksomheden Mille Food har fået kvalitetsstyringssystem og intranet baseret på modern SharePoint Online.

Blue Dock har til Mille Food har leveret kvalitetsstyringssystemet med udgangspunkt i standard SharePoint dokument og sagshåndtering.

Vigtigt for Mille Food var at processerne og måden at håndtere kvalitetsdokumenterne var velkendte, så i stedet for at de skulle tilpasse sig systemet så byggede Blue Dock systemet op omkring deres måde at arbejde på men med fokus på sikkerhed og Mille Foods godkendelses processer.

En del af projektet omhandlede migrering af de gamle dokumenter til SharePoint, dette blev gjort med Blue Docks migrevringsærktøj.

Som en del af projektet etablerede Blue Dock også et intranet samt underviste Mille Food i brugen af SharePoint Online.