Hjemmeværnet: Ny platform til ressourceplanlægning

Hjemmeværnet logo

Hjemmeværnet er et frivilligt beredskab, der løser forskellige samfundsstøttende opgaver for forsvaret og politiet. De 16.000 frivillige stiller op i alle mulige sammenhænge rundt omkring i landet. Når man samarbejder med politi og forsvar, vil mange opgaver naturligvis opstå spontant. Med en uforudsigelig hverdag og mange frivillige, er det essentielt, at deres IT-systemer er skruet ordentligt sammen, og understøtter og bidrager til effektive løsninger.

 

Nemmere planlægning 

I samarbejde med Hjemmeværnet har vi derfor udviklet en ny digital platform, der kan bruges til planlægning og fordeling af ressourcer. Vi har lavet en mobil-webapplikation, der forenkler den interne og eksterne kommunikation. Hjemmeværnet bruger derfor færre administrative ressourcer, og kan i stedet investere tid i konkrete opgaver. På platformen kan politiet bestille hjælp til en opgave, og Hjemmeværnet får derfor hurtigt overblik over, hvad der skal gøres, og hvordan det skal gøres.

 

Alt er tilgængeligt det samme sted

Via applikationen bliver de mange frivillige klædt ordentlig på inden, de skal udføre en opgave. De kan nemt og hurtigt få den information, de har behov for.

De skal ikke manuelt indhente den nødvendige information, men har alt dét, de behøver tilgængeligt. Ved at digitalisere denne proces, sparer Hjemmeværnet en masse administrativ tid.

Dokumentation og samarbejde

Når Hjemmeværnet er ude på en opgave, kan de gennem applikationen dokumentere, hvordan og hvornår de har løst opgaven. Politiet får derfor også den information, de behøver, for at dokumentere arbejdet og samtidig vurdere indsatsen. På den måde skabes der de bedst mulige rammer for Hjemmeværnets samarbejde med Politiet og lige så deres interne planlægning.

 

Om løsningen

Løsningen omfatter to delleverancer. En mobil-webapplikation samt en SharePolint Online løsning. Den mobile- og responsive webapplikation anvendes til at håndtere rekognoscering af rekvisitioner med fokus på optimal brugeroplevelse og hastigheder. Samtidig er den løst koblet på SharePoint Online løsningen for, at man lettere kan skille det ad, uden begge dele falder på gulvet.

SharePoint Online løsningen er baseret på 100% standard SharePoint. Den er tilpasset visuelt, hvilket gør løsningen responsiv og samtidig understøtter en intuitiv og simplificeret måde at arbejde på. Alle processer understøttes med Microsoft Flow, der sørger for at binde systemer og arbejdsgange sammen.