SharePoint Online kvalitetssystem til Dansk Standard

Dansk Standard er Danmarks standardiseringsorganisation, som arbejder med national og international standardisering og fremmer viden om standarder. Med mere end 25.000 standarder er det vigtigt for Dansk Standard at have et godt system til dokumentation af procedurer og processer samt til håndtering af audits og afvigelser. 

Derfor valgte Dansk Standard at samarbejde med Blue Dock, der leverede en skræddersyet QMS-løsning bygget på SharePoint Online, PowerApps og PowerAutomate, hvilket muliggør at Dansk Standard kan vokse med løsningen efterhånden som deres behov ændrer sig. 

Blue Dock implementerede en nem og brugervenlig søgemotor i systemet, som gør det let for de ansatte at finde relevante procedurer og processer. Desuden er systemet lavet til løbende revideringer og godkendelser af processer og procedurer, hvilket sikrer kvaliteten og sporbarhed af dokumentationen. 

Løsningen understøtter også håndtering af audits og afvigelser. Opstår der en afvigelse, kan de ansatte håndtere det gennem afvigelseshåndteringssystemet. Systemet giver også et godt overblik over alle registrerede afvigelser som er opstået i forbindelse med audit. 

Blue Dock byggede løsningen i SharePoint Online, som Dansk Standard allerede havde licens til, så der var ingen yderligere licensforpligtelser. Den eneste udgift var den initielle opsætning af løsningen.