Bedre support, timeregistrering og fakturering med Portlr

Portlr logo

På baggrund af 20 års erfaring i konsulentbranchen har Blue Dock udviklet en digital platform til advokater, revisorer og konsulenter kaldet Portlr.

Platformen sikrer bedre aftalegrundlag med kunder og dermed øget faktureringsgrad af de forbrugte timer på en opgave.
Eftersom der kan faktureres løbende og automatisk, fjerner platformen de mange administrative timer, der hver måned bruges på fakturering.

Baggrunden for Portlr

Henrik Jøhnk Kristensen og Jesper Bo Larsen – stiftere af Blue Dock i 2014 – har mange års erfaring i konsulentbranchen. Fælles for alle virksomheder, de har været i, har været den månedlige faktureringsudfordring;

  1. Hvad er der aftalt med kunden for denne opgave/projekt?
  2. Hvilken opgave hører de enkelte tidsregistreringer til?
  3. Hvad er allerede faktureret på opgaven/projektet i tidligere måneder?
  4. Kunden kan ikke gennemskue fakturaen, hvilket skaber mistillid

Ovenstående fire punkter er den primære årsag til, at mange dygtige konsulentvirksomheder ikke tjener penge på deres projekter, og/eller at deres kunder er utilfredse. Også selvom konsulenten har leveret et godt stykke arbejde til en god pris.

“Før vi fik Portlr, kunne vi nemt bruge flere dage på at fakturere.
Med Portlr bruger vi maks et par timer.”

Kunderne vil gerne betale for en ydelse, men de skal kunne koble det sammen med en godkendt aftale og kunne gennemskue dette på fakturaen.

Portlr

Portlr sikrer, at alt i processen – stort som småt – er gennemskueligt for kunden. Hvis kunden ønsker en opgave udført, kan konsulenten oprette et estimat i Portlr, hvorefter kunden godkender via mail eller via kundeportalen i Portlr.

Herefter vil opgaven automatisk blive aktiveret.

Hver gang konsulenten registrerer timer kan dette gøres på det overordnede projekt eller helt ned på den enkelte opgave. Dermed kan der sikres 100% gennemsigtighed i den endelige faktura til gavn for både kunde og konsulent.

Når opgaven lukkes, og der skal faktureres, kan konsulenten overføre timerne på en fakturakladde i henhold til det aftalte estimat. Faktureringen kan ske hver gang en sag lukkes, og det administrative arbejde med at fakturere mindskes.

Ved månedsskifte kan I løbende få et overblik over allerede fakturerede- og ikke-fakturerede opgaver og projekter. Dermed sikrer I, at I aldrig kommer til at dobbeltfakturere en kunde ved en fejl.

Integrationer

Hvorfor kopiere registreringer mellem timeregistreringssystemet og jeres økonomisystem, når det kan ske med ét klik? Portlr kan integreres med de fleste økonomisystemer, så processen fra fakturakladde til endelig faktura kan ske med ét klik.

 

Hvorfor Portlr?

Det var oprindeligt ikke hensigten for Henrik og Jesper, at Portlr skulle være et salgbart produkt, da de begyndte udviklingen for fire år siden. Intentionen var at skabe en platform til deres egen virksomhed, der kunne sikre at en kunde aldrig skulle stille spørgsmål til en faktura.

Hvis der først er mistillid til økonomien, så skaber det en barriere mellem kunden og leverandør, der i sidste ende kan betyde enden på samarbejdet mellem kunde og leverandør.

Som opstartsvirksomhed ville vi sørge for, at vi brugte vores tid mest hensigtsmæssigt. Derfor sikrer Portlr, at en kunde altid kan sammenholde en faktura med de opgaver og estimater, de har godkendt.

Ligesom størstedelen af andre konsulentvirksomheder brugte vi tidligere flere dage på administrativt faktureringsarbejde. Portlr sikrer, at vi nu klarer samme faktureringsarbejde på blot et par timer.

Resultatet af Portlr er en langt højere faktureringsgrad. Dette, kombineret med at vi leverer alt til en fast pris og til branchens laveste timepris i 2018 på 975 kr. for en seniorkonsulent, taler for sig selv.

Ikke to virksomheder er ens eller har samme historik. Derfor kan Portlr også tilpasses netop jeres virksomhed – dette er vigtigt for, at I opnår optimal værdi, ellers ender det blot som endnu en platform.

Prøv det nu og se resultatet for jer selv

Som det er tilfældet med Blue Docks kunder, så ønsker vi ikke utilfredse kunder eller nogen, som har valgt os ved en “fejl” – hvilket endnu ikke er sket. Derfor tilbyder vi alle nye kunder en måneds gratis prøveperiode.