Implementering af intranet i Hjerteforeningen

Hjerteforeningen

Det nye intranet hos Hjerteforeningen har knyttet de frivillige tættere på organisationen

Blue Dock har med udgangspunkt i vores Vanilla Intranet-koncept på rekordtid udrullet en fuld digital arbejdplads og eksekveret en implementering af intranet til de interne medarbejdere samt en løsning, så de frivillige også kan logge på og arbejde via lokale sites baseret på Office 365. Derigennem får de øgede muligheder for at arbejdere tættere sammen med Hjerteforeningen samt sikre at data behandles forsvarligt.

Intranettet er implementeret på SharePoint og matcher organisationens visuelle identitet. Intranettet er et “onepage”-intranet, hvor alt relevant og personligt indhold kan findes på forsiden, så medarbejderen ikke skal bruge tid på at navigere frem og tilbage på undersider.

Fra fileshare til Office 365

Alle data fra fileshares og personlige drev er migreret til Office 365. Udover øget effektivitet, optimeret tilgængelighed og øget backup så er der også en betragtelig økonomisk gevinst, som betyder, at hele projektet inkl. forankring er tilbagebetalt på under 12 måneder.

Projekt og sagshåndtering

Et element af løsningen var etableringen af projekt-, sags- og afdelingssites. Dette blev gjort med udgangspunkt i standard Office 365 Groups, som bygger sitesene for brugerne og sikrer ensartethed, sikrer rettigheder samt optimerer den efterfølgende vedligeholdelse og kontrol. Alt sammen udført med respekt for Office 365, hvilket sikrer, at løsningen kan følge Microsofts opdateringscyklus.

GDPR

Et element af projektet var at gøre dem klar til understøttelse af GDPR. Som en del af migreringsprojektet fra fileshare til SharePoint og opbygning af sites i Office 365 er GDPR inkluderet som en naturlig del, så Hjerteforeningen sikrer, at personfølsomme data bliver behandlet forsvarligt.

Fordele for Hjerteforeningen ved implementering af intranet fra Blue Dock:

 • “Onepage”-intranet med alt relevant indhold tilgængeligt fra forsiden
 • Adgang fra alle mobil- og webplatforme
 • Overskueligt, enkelt og følger organisationens visuelle identitet
 • Baseret på standard SharePoint/Office 365
 • Tilgang via SharePoint-app når medarbejdere ikke arbejder foran en computer

Fordele for Hjerteforeningen og de frivillige ved frivilligsites på Office 365:

 • Hjerteforeningen kan publicere nyheder til frivillige direkte fra intranettet
 • GDPR opdateret – personlige oplysninger er ikke længere placeret på lokale computere
 • Frivillige kan uploade dokumenter og spare tid på mails
 • Yammer: Frivillige kan sambejde bedre med andre frivillige
 • Fuld tilgængelighed, sikkerhed, adgang til data overalt og backup 24/7
 • Tættere samarbejde mellem Hjerteforeningen og de frivillige

Fordele for Hjerteforeningen ved migrering af data til Office 365:

 • Optimeret sikkerhed og backup
 • Kraftigt reducerede driftsomkostninger
 • Øget effektivitet og tilgængelighed via en moderne og digital platform