Bliv digitale nu. Betal først i 2021.

Whiteboard

Digitalisering kan i mange brancher blive vejen op af det økonomiske hul, som COVID-19 har gravet. Vi kan hjælpe jer med at blive digitale og automatisere forskellige processer. Bl.a. gennem leverancer som intranet, filmigrering, sagshåndtering, bookingsystemer, kvalitetsstyring etc.

I skal kun betale 20% af den samlede pris for en ny løsning i 2020, og det resterende beløb fordeles over 2021.

Undgå nedskæringer

Er vi nødt opsige dygtige og kompetente medarbejdere for at holde gang i vores forretning? Dette dilemma er netop nu aktuelt i mange virksomheder. Og naturligvis kan der være brug for den konkrete, umiddelbare besparelse, som medarbejdernedskæringer kan medføre. I en situation hvor overlevelse er målet, kan det være svært at bevare den langsigtede, strategiske tilgang. Alligevel er det en fordel at gøre forsøget.

Hvorfor digitalisering?

Er der noget, vi har lært af den nuværende situation, er det hvilken altoverskyggende betydning, digitalisering har: Virksomheder med et digitalt mindset har langt bedre muligheder for at agere ud fra de omstændigheder, de nu engang sættes i. Det samme så vi i Finanskrisen. De virksomheder der overlevede og måske endda vækstede i krisen, var dem, der fokuserede på digital optimering af forretningen.

Derfor er vejen ud af krisen at være innovative i forhold til hvilke processer, der kan effektiviseres: Hvor er det muligt at spare tid og ressourcer, der kan bruges på andre opgaver? Hvis man sparer og fyrer alle de gode medarbejdere, kan man ende med at sætte virksomheden skakmat og miste konkurrenceevnen – specielt i et presset marked.

Kom i gang nu – betal først i 2021          

Vi kan både hjælpe jer med at blive digitale og udvikle jer som digital virksomhed. Jeres nye løsning kommer ikke til at påvirke jeres likviditet negativt, da I skal først skal betale 80% af det samlede beløb fordelt i 2021, hvor markedet forhåbentlig er mere stabilt.

Vi leverer som altid til fast pris.