Få en gratis og uforpligtende second opinion-analyse

second opinion

Få en gratis og uforpligtende second opinion-analyse af jeres næste IT-projekt

Uden en second opinion-analyse eller IT-kompetencer kan det som projektansvarlig for et IT-projekt være vanskeligt at gennemskue, præcis hvad man køber. Ofte er løsningens værdi, indhold og funktionalitet gemt bag tekniske termer i et tilbud eller løsningsbeskrivelse. Det kan for eksempel dreje sig om et nyt intranet eller udviklingen af en applikation som del af et større digitaliseringsprojekt.

Teknikken bag to identiske løsninger, der dækker præcist samme behov, kan være radikalt anderledes og kan have store økonomiske konsekvenser.

Det kan også ofte være svært for kunden at gennemskue indholdet i en leverandørs tilbud. I mange tilfælde accepterer kunden tilbuddet uden at være helt sikker på indholdet af den endelige løsning. Det kan være på grund af tidspres, manglende viden eller blind tillid til deres leverandør.

Dette er blot nogle af årsagerne til, at 40% af IT-kontrakter ender i konflikt.

Få en gratis tredjeparts-vurdering

Blue Dock tilbyder fire timers gratis second opinion-analyse af det tilbud eller løsningsoplæg, som I har modtaget. Her vil vi med udgangspunkt i vores mange års erfaring rådgive jer i, hvad I skal være opmærksomme på og spørge ind til i de enkelte tilbud. Desuden vil vi komme med anbefalinger til, hvordan I rent teknisk også kunne gribe det an for at opnå en bedre eller billigere løsning.

Vi hjælper jer også gerne med en anbefaling til valg af leverandør i forhold til de tilbud, som I har modtaget.

Projektdeltagelse af en tredjepart

Hvis I ønsker det, deltager vi også gerne i projektforløbet. Her kan vi hjælpe jer med at sikre, at jeres leverandør leverer et tilfredsstillende produkt til aftalt pris og -tid.

Ofte ser leverandørerne positivt på vores involvering. Det giver bedre forudsætninger for at forstå projektets omfang og sikrer, at alle taler samme sprog. På den måde sikrer vi også de bedste forudsætninger for leverandørens succes med deres leverance, selvom vi er jeres mand på projektet.